Categorías

O Administrador do sistema pode dar de alta moitas categorías diferentes.

Por exemplo: Ciencias, Humanidades, Saúde Pública, etc.

Seleccione a máis adecuada para o seu curso. Esta elección determinará o lugar no que aparecerá na listaxe de cursos, e facilitaralle a pescuda do seu alumnado.

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: English


© Colexio Nosa Señora de Lourdes | deseño BRINK|A