Formato dos cursos

Formato semanal

    O curso organízase por semanas, con data de inicio e fin. Cada semana contén as súas propias actividades. Algunhas delas, como os xornais, poden durar máis dunha semana, antes de pecharse.

Formato por temas

    Moi parecido ao formato semanal, excepto que cada semana chámase tema. Os temas non están limitados polo tempo, polo que non hai que especificar datas.

Formato social

    Este formato é orientado sobre o foro central, o Foro Social, que aparece na páxina principal. Non é un formato pedagóxico, senón que se emprega para o intercambio de información entre a comunidade.

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: English


© Colexio Nosa Señora de Lourdes | deseño BRINK|A