Resumo de temas ou semanas

A idea dun resumo de tema é un texto curto que prepare ao alumnado para as actividades que realizará nese tema (ou semana).

Os resumos deben ser curtos para que a páxina do curso non sexa demasiado grande.

Se desexa colocar máis dunha ou dúas frases para explicar o tema ou semana será mellor que agregue un material dentro do mesmo tema ou semana, que podería chamarse, por exemplo, Sobre este tema ou Introdución.

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: English


© Colexio Nosa Señora de Lourdes | deseño BRINK|A