Opcións a elixir

Aquí é onde vostede especifica as opcións que os participantes teñen para escoller.

Pode encher calquera número destas opcións, é dicir, pode deixar algunha en branco se non necesita as seis opcións. As opcións non cubertas non aparecerán no cuestionario.

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: English


© Colexio Nosa Señora de Lourdes | deseño BRINK|A