Mensaxes con arquivos adxuntos

Vostede pode, opcionalmente, adxuntar un arquivo a calquera mensaxe que envíe aos foros. Este arquivo é subido ao servidor e gardado coa súa mensaxe.

Isto é útil cando vostede, por exemplo, quere compartir unha fotografía ou un documento de Word.

Este arquivo pode ser de calquera tipo. Sen embargo, é moi recomendable que o archivo use os sufixos de 3 letras habituais (como .doc para un documento de Word .jpg ou .png para unha imaxe, etc). Isto fará máis doado para os demais baixar e ver nos seus navegadores os arquivos que  adxuntara.

Se vostede reedita unha mensaxe e adxúntalle un novo arquivo, entón substituirase calquera arquivo anterior que adxuntase para esa mensaxe.

Se reedita unha mensaxe cun arquivo adxunto e deixa este espazo baleiro, entón manterase o arquivo adxunto orixinal.

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: English


© Colexio Nosa Señora de Lourdes | deseño BRINK|A