Intentos para realizar o Cuestionario

Pode permitir que os estudantes realicen múltiples intentos nun cuestionario.

Isto pode transformar o cuestionario nunha actividade educativa, antes que nunha avaliación.

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: English


© Colexio Nosa Señora de Lourdes | deseño BRINK|A