Categorías de preguntas

En lugar de ter todas as súas preguntas nunha gran listaxe, pode crear distintas categorías para gardalas ordenadamente.

Cada categoría identifícase cun nome e unha descrición breve.

Cada categoría (e todas as preguntas contidas nela) estará dispoñible para todos os cursos neste servidor, de xeito que outros cursos poidan empregar as súas preguntas nos seus cuestionarios.

As categorías tamén poden crearse ou borrarse a vontade. Sen embargo, se vostede intenta anular unha categoría que contén preguntas, entón pediráselle que especifique outra categoría para movelas a ela.

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: English


© Colexio Nosa Señora de Lourdes | deseño BRINK|A