Cada Intento Constrúese Sobre O Anterior

Cando se permiten múltiples intentos, seleccionando <Si> nesta opción, cada novo intento é pre-contestado co anterior.

Se desexas amosar o cuestionario en branco en cada intento, selecciona <Non>.

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: English


© Colexio Nosa Señora de Lourdes | deseño BRINK|A