Métodos de cualificación

Cando se permiten múltiples intentos, hai diferentes xeitos nos que pode empregar as distintas cualificacións obtidas para calcular a puntuación final do exame.

Cualificación máis alta

    A puntuación final é a máis alta en calquera dos intentos.

Puntuación media

    A puntuación final é a media (a media simple) da puntuación de todos os intentos.

Primeira cualificación

    A puntuación final é a obtida no primeiro intento (ignóranse os demais intentos).

Última cualificación

    A cualificación final é a obtida no intento máis recente.

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: English


© Colexio Nosa Señora de Lourdes | deseño BRINK|A