Máxima cualificación

A cualificación máxima posta para un exame está en función do resto de cualificacións do curso.

Por exemplo, vostede podería pór a cualificación máxima en 20, porque o exame vale un 20% do curso enteiro.

Deste xeito, aínda que haxa 10 preguntas nun exame, cun total de 50 puntos, as cualificacións de 50 puntos reduciríanse á cualificación máxima de 20.

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: English


© Colexio Nosa Señora de Lourdes | deseño BRINK|A