Preguntas numéricas

En resposta a unha pregunta (que pode incluír unha imaxe) o resultado debe ser un número.

A resposta requerida pode poseer unha marxe de erro aceptable. Isto permite un rango de respostas.

Por exemplo, se a resposta correcta é 30, e a marxe aceptable e 5, calquera número entre 25 e 35 aceptarase como correcto.

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: English


© Colexio Nosa Señora de Lourdes | deseño BRINK|A