Como crear novas preguntas

Vostede pode agregar varios tipos diferentes de preguntas a unha categoría:

Múltiple Opción

    En resposta a unha pregunta (a cal pode incluír unha imaxe) o alumno/a pode escoller entre múltiples respostas. Hai dous tipos de preguntas de opción múltiple: de resposta única e de resposta múltiple.

    Máis información: Axuda con  (nova xanela)

Resposta Curta

    En resposta a unha pregunta (a cal pode incluír unha imaxe) o alumno/a escribe unha palabra ou frase. Hai varias posibles respostas correctas, con diferentes puntuacións. As respostas poden, ou non, ser sensibles ás maiúsculas.

    Máis información: Axuda con  (nova xanela)

Verdadeiro/Falso

    En resposta a unha pregunta (a cal pode incluír unha imaxe), o alumno/a selecciona de entre dúas opcións: Verdadeiro ou Falso.

    Máis información: Axuda con  (nova xanela)

Aleatoria

    (Aínda non implantada) Permítelle seleccionar un número de preguntas que serán aleatoriamente seleccionadas cada vez que un estudante intenta o exame.

    Máis información: Axuda con  (nova xanela)

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: English


© Colexio Nosa Señora de Lourdes | deseño BRINK|A