Preguntas de emparellamento aleatorias de resposta curta

Tras unha introdución opcional, preséntanse ao estudante algunhas sub-preguntas e algunhas respostas desordenadas. Hai unha resposta correcta para cada pregunta.

O estudante debe seleccionar a resposta que corresponda a cada sub-pregunta.

Cada sub-pregunta pondérase co mesmo peso para contribuír todas do mesmo xeito á cualificación da pregunta total.

As preguntas e respostas son extraídas aleatoriamente do conxunto de preguntas de resposta curta existentes na categoría actual. Cada intento feito sobre un mesmo exame terá diferentes preguntas e respostas.

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: English


© Colexio Nosa Señora de Lourdes | deseño BRINK|A