Barallar respostas

Se habilita esta opción, a orde das respostas do exame barallarase aleatoriamente cada vez que un estudante intente resolvelo.

Obviamente, isto só é aplicable a preguntas con varias opcións de resposta, tales como Preguntas de multiple opción ou de emparellamento.

A intención é facer un pouco máis difícil que os estudantes copien uns doutros.

Esta opción nada ten que ver co uso de preguntas aleatorias.

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: English


© Colexio Nosa Señora de Lourdes | deseño BRINK|A