Barallar preguntas

Se habilita esta opción, a orde das preguntas do exame barallaranse aleatoriamente cada vez que un estudante intente resolvelo.

Esta opción non se refire a usar preguntas aleatorias; unicamente ten que ver coa orde na que se presentan as preguntas.

A intención é facer un pouco máis difícil que os estudantes copien uns doutros.

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: English


© Colexio Nosa Señora de Lourdes | deseño BRINK|A